Älykkäät ohjauslaitteet monipuoliseen valaistuksen ohjaukseen

iLUMNET-järjestelmään voidaan liittää erilaisia ohjauslaitteita, jotka toimivat langattomasti osana järjestelmää.

iLUMNET ohjauslaitteet

Järjestelmä skaalautuu ja muovautuu joustavasti asiakkaan vaatimusten mukaiseksi valitsemalla sopivat älykkäät iLUMNET-laitteet langattomaan valaistusjärjestelmään. Jokainen älykäs laite ja tähän liitetty muu laite toimii yksilöllisenä yksikkönä älykkäässä langattomassa järjestelmässä.

iMASTER

iMASTER toimii keskeisenä kommunikaation ja ohjauksen keskuksena iLUMNET-järjestelmässä. iMASTER ohjaa valaistuskohdetta itsenäisesti.

iMASTER käyttää SRD-radioyhteyttä ohjatessaan kohteeseen liitettyjä älykkäitä laitteita. iMASTER on myös yhteydessä iLUMNET-palvelimeen, jossa kohteen valaistuksen kaikki määrittelyt luodaan ja ylläpidetään. Yksikkö mahdollistaa yhdessä palvelimen kanssa myös raportoinnin, vikailmoitukset sekä koko järjestelmän ohjelmistopäivitykset.

iCONTROL

iCONTROL-ohjaimen avulla liitetään kaupallisia valaisimia, valaisinryhmiä ja sensoreita osaksi iLUMNET järjestelmää. iCONTROL-ohjain kommunikoi langattomasti muiden iLUMNET valaisimien ja laitteiden kanssa.
  • SRD radioyhteys järjestelmän muiden laitteiden kanssa
  • DALI-valaisimien ohjaus ryhmänä
  • Ulkoisen releen ohjaus
  • Yleiskäyttöisten sensorien ja ulkoisen kytkimen käyttö myös paikallisessa ohjauksessa

iButton

iBUTTON on ohjelmoitava painonappi, jonka avulla ohjataan manuaalisesti iLUMNET-järjestelmään liitettyjä valaisimia tai valaisinryhmiä. Painonappia painamalla sytytetään tai kirkastetaan älykkään järjestelmän valaisimia langattomasti määrätyn pituiseksi ajaksi. Kytkimen vaikutus ryhmässä oleviin valaisimiin voidaan määrittää ohjelmallisesti.
  • Painonappi järjestelmän valaisimien sytyttämiseen tai kirkastamiseen
  • SRD radioyhteys järjestelmän muiden laitteiden kanssa
  • Kykenee ohjaamaan valaisimia paikallisessa ohjauksessa myös ilman iMASTERia
  • Mahdollisuus liittää ulkopuolinen eri valmistajan anturi

Pin It on Pinterest

Share This