• VP1011i iNODE500 liiketunnistimella
  • Itsenäisesti toimiva kokonaisuus. Kaikissa valaisimissa liiketunnistimet, jotka aktivoivat suotieryhmän.
  • Turvallisuutta, kustannustehokkuutta, energiatehokkuutta, vaivaton käyttöönotto.
  • Myös tiellä liikkujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Viitasaaren älykäs suojatievalaistus

Suojatie on paikka, jossa tapahtuu selvästi muita tien osuuksia enemmän onnettomuuksia. Turvallisuutta voidaan parantaa myös valaistuksen avulla. Valopaa on kehittänyt suojatievalaistusratkaisun, joka ei poikkea normaalista valaisimien asennuksesta, mutta parantaa suojatiellä kulkevan näkyvyyttä, ja parantaa siten turvallisuutta.

Ratkaisuna on Valopaan älykkäät VP1011i katuvalaisimet, jotka ovat varustettu langattomalla iLUMNET iNODE500 äly-yksiköllä, sekä sen sensori-lisäosalla. Jokaisessa valaisimessa on sensori, joka liikettä havaitessaan lähettää kaikille suojatieryhmän valaisimille aktivointiviestin korottaa valon määrää. Valonmäärää palautuu alatasolle automaattisesti hetken kuluttua havaitun liikkeen loppumisesta.

Suojatien käyttäjiä haastatellut Viitasaarelainen sähköurakoitsija Tero Hämäläinen on saanut positiivista palautetta suojatien korostusvalaistuksesta. Hämäläinen on ollut tyytyväinen kohteen helppoon käyttöönottoon, joka ei poikennut normaalista katuvalaistuksen asennuksesta. Kunnan kannalta kuntalaisten turvallisuuden parantumisen lisäksi ratkaisu parantaa energia- ja kustannustehokkuutta.

Pienillä asioilla on mahdollisuus ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja parantaa ihmisten turvallisuutta.

Muut blogikirjoitukset

Lumous Lighting

Hakamaantie 23
90440 Kempele
Tel. +358 10 470 8890
info@lumous.fi

Pin It on Pinterest